Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Školička pro naše neškoláčky

Někteří naši předškoláčci do školky nechodí, ale i pro ně máme nachystanou

tkzv. Hravou školku.

Najdete ji v sekci KoKuBeBr

         pod názvem "Hravá školka". 

Školička koresponduje se současnou probíhající výukou a pro lepší orientaci jsou jednotlivé školičky opět očíslované.

V tištěné podobě si ji můžete vyzvednout vždy

v úterý a ve středu od 13:00 hod. - 15:00 hod.

V tyto dny také můžete přinášet školičky zpracované.

zobrazit více

Zahájení provozu

Od 12. 4. 2021 zahajuje mateřská škola provoz na obou budovách pro děti v povinném předškolním vzdělávání (předškoláci) a pro děti vybraných profesí dle aktuálně platné legislativy. Tyto děti však musí být bezpříznakové tzn.nejeví známky jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Provoz školky je od 6:30 hod. - 16:30 hod. Povinné předškolní vzdělávání začíná v 8:00 hod. Poté se areály obou našich školek uzavírají. 

Před nástupem do školy budou děti testovány (vždy každé pondělí a čtvrtek). Testování provádíte sami s naší pomocí přímo v mateřské škole.

V tyto dny je nezbytná přítomnost rodiče (nelze  natestovat dítě, které přišlo samo, příp. v doprovodu nezletilého sourozence).

Pookud dítě dovede babička, teta či jiná osoba starší 18ti let, napište jí prosím pověření, že tato osoba je oprávněna testování provádět. 

Pokud nechcete dávat dětí do školy , neprodleně nám prosím tuto skutečnost. oznamte. Dítě omluvíme a poskytneme maximální vzdělávací podporu. 

 

Podrobné informace naleznete zde

Zmocnění pro doprovázející osoby zde

 

zobrazit více

Zápis dětí na šk. rok 2021 - 2022

K elektronickému zápisu dětí pro následující šk. rok  máme pro Vás k dispozici Kapesní manuál (průvodce zápisem) v tištěné podobě. 

Můžete si jej vyzvednout na ředitelství MŠ ul. Břetislavova 6 denně od 9:00 hod. - 12:00 hod. v kanceláři.

Ke stažení je k dispozici i na webových stránkách (sekce Zápis)

zobrazit více

O školce

O školce

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 & Slovácká 39

Informace

Informace

Stravování, školkovné, ostatní důležité informace

Třídy

Třídy

Kuřátka, Berušky, Koťátka, Broučci

Galerie

Galerie

Bohatá fotogalerie a videogalerie

Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete, seznam kontaktů

Vaše školička

   Motto: … spokojené dítě, za ruce spolu malými krůčky dál…

 

Naše mateřská škola je  mateřskou školou 5 ti třídní, její součástí je Mateřská škola na ulici Slovácká 39.

Mateřská škola Břetislavova se nachází na stejnojmenné ulici a najdete ji nedaleko hlavní břeclavské pošty.
Její velikost  (dvě třídy a nižší počet dětí ve třídách)  je její velkou předností, neboť umocňuje charakter školky rodinného typu nacházející se v centru města v klidové části. Blízkost řeky a snadná dosažitelnost přírody poskytuje dětem každý den velké množství podnětů a zážitků, jenž  tvoří základ projektového vyučování, které ve vzdělávání preferujeme. Mateřská škola je bezbariérová.

Mateřská škola Slovácká 39 je svojí rozlohou  typickou sídlištní školkou, kde blízkost základní školy podtrhuje význam vzdělávání. 
I když se naše školka nachází přímo v centru města, je chráněná rozlehlou zahradou plnou vzrostlých stromů, které vytváří atmosféru klidu, pohody a radosti. I tato mateřská škola je bezbariérová.

V současné době navštěvuje obě naše mateřské školy celkem 106 dětí ve věku 3 - 7 let , v péči máme i děti tělesné postižené v rámci tkzv. inkluzivního vzdělávání. Poskytujeme vzdělávání i dětem z cizojazyčného prostředí. Obě naše mateřské školy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami, hračkami a didaktickou technikou (interaktivní koberce, tablety) pro podporu vzdělávání.

Prioritou našich školek je vytváření vzdělávacích podmínek, které odpovídají současnému trendu předškolního vzdělávání a současně jsou zárukou kvalitního vzdělávání dětí. Předpokladem k naplnění těchto priorit je aktivní spolupráce s rodiči našich dětí a s partnery, kteří podporují a pomáhají rozvíjet naši filozofii stejně jako tým profesionálních pedagogů.

 Mezi naše dlouhodobě spolupracující partnery patří Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Středisko rané péče Společnost pro ranou péči Brno, IQ Roma servis, z.s. Břeclav, Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno, Speciální pedagogické centrum - Autistická škola Brno, p.o.   
Ve školním roce 2017 - 2018 jsou obě naše mateřské školy zapojeny do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

 

Naše mateřská škola je profesionální vzdělávací institucí, která je otevřená ke spolupráci partnerům  mající  zájem o spolupráci, jenž  je pro obě strany obohacující. Spolupráce s partnery je nedílná součást naší práce.

 

Mezi naše aktivity patří pravidelná výuka cizího jazyka zajištěná kvalifikovaným lektorem Společností Rytmik dětem o.p.s., výuka plavání, bruslení, edukačně stimulační program pro děti, které  následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku ...., děti navštěvují pravidelně divadlo . Vždy 1x měsíčně chystáme společné aktivity pro naše děti a rodiče, kdy máme příležitost k vzájemnému neformálnímu setkávání. Děti se pravidelně účastní výtvarných soutěží a kulturních vystoupení zejm. ve spolupráci se zřizovatelem Městem Břeclav.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 
s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav
Zřizovatel: Město Břeclav
Ředitelka školy: Lenka Čudová
Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

IČ: 49137158
Typ školy: celodenní

INTRANET


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Informace o projektu ke stažení zde.