Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zápis do MŠ - rozdělení

Zápisy do MŠ na školní rok 2019 - 2020

V příloze zde  najdete seznam nových dětí, jak jsou rozděleny na naše mateřské školy a jednotlivé třídy.

Najdete se pod tkzv. registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu a pro snadnější identifikaci uvádíme i křestní jméno dítěte.

Pokus registrační číslo nemáte, nevadí. Rádi Vám jej na tel. 731 588 153 sdělíme

                                                                                                                   Lenka Čudová

                                                                                                                   ředitelka mateřské školy 

 

 

Zde najdete seznam všech našich dětí, jak jsou rozděleny na jednotlivé třídy.

Kritéria pro přijímání dětí platná pro šk. rok 2019 - 2020

Přednostně jsou přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání

1. Bydliště dítěte v Břeclavi                         = 2 body

2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 roky    = 2 body

3. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 roky    = 1 bod

4.  Mateřskou školu navštěvuje  (ve šk. roce 2019 - 2020) sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenecv narozený do 31 .12. 2019   =  1 bod

5. Dítě se hlásí k celodennímu pobytu      = 1 bod

Upozorňujeme na povinnost povinného očkování dle platné legislativy

 

Podrobnější informace týkající se zápisu najdete v měsíčníku Radnice 4/2019.

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit