Informace

Stravování, Úhrada za vzdělávání,
Příchod dětí do mateřské školy

Stravování

Stravování  pro děti poskytujeme celodenně.  Naším dodavatelem je  Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace.
Zde provádíte veškeré platby, které se stravováním dětí souvisí. V případě nástupu do MŠ od 1. září provádíte platbu v posledním týdnu v srpnu příp. dle požadavku ŠJ.

Číslo účtu ŠJ Kupkova Břeclav 19-1853380257/0100   

paní Průdková  - vedoucí školní jídelny

 • tel. 519 370 981
 • mob. 739 691 423 (pouze v případě poruchy pevné linky)
 • e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odhlašování obědů Mateřská škola Břetislavova 6

 • tel. 703 330 080
 • tel. 519 371 203          

 Odhlašování obědů Mateřská škola Slovácká 39

 • tel.  722 315 743
 • tel.  519 370 494

K odhlašování dětí  nepoužívejte prosím e-mailové adresy mateřské školy a mobilní telefonní číslo ředitelky mateřské školy.

V případě nemoci dítěte si v první den jeho nepřítomnosti můžete oběd vyzvednout do 12:30 hod.

Informace k platbě stravného :

 • Stravné je možné platit převodem nebo hotově ve školní jídelně ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav. Bankovní spojení je KB, a.s., číslo účtu 19-1853380257/0100.
 • Při platbě stravného bankovním převodem uvádějte kvůli správné identifikaci platby variabilní symbol ve tvaru 99XXXX, kdy XXXX je 4-místé identifikační číslo (ID) přidělené každému strávníkovi. Například pokud má Vaše dítě ID 1234, bude variabilní symbol platby za stravné 991234. Do textu také uvádějte jméno a příjmení žáka.
 • Přidělené ID číslo Vám bude sděleno v prvním týdnu měsíce září 2019 prostřednictvím  p. učitelek v MŠ.
 • Zálohu na stravné na měsíc září 2020 proveďte ihned po obdržení ID čísla, záloha na následující měsíc je splatná nejpozději do 20. dne předchozího kalendářního měsíce. 

Úhrada za vzdělávání ("školné")

Platba pro šk. rok 2021 - 2022 činí 600,- Kč pro děti s celodenní docházkou. Lze platit složenkou s přiděleným variabilním symbolem, ( kterou obdržíte přímo v mateřské škole) příp. bankovním převodem. I v tomto případě prosím vždy používejte variabilní symbol, který Vám mateřská škola přidělila. Hotovostní platby mateřská škola nepřijímá.Splatnost "školného"  je vždy do 15. dne v měsíci. V případě uzavření mateřské školy např. v období letních prázdnin se částka poměrně snižuje. Děti, které v následujícím šk. roce zahájí povinnou školní docházku - "předškoláci" a děti s odkladem školní docházky, školkovné neplatí. Číslo účtu mateřské školy  24536651/0100 

Příchod dětí do mateřské školy,
organizace dne

 • provoz mateřské školy je denně od 6:30 hod do 16:30 hod.
 • děti mohou přicházet dle potřeby, doporučujeme příchod do 8:00 hod.
 • v době od 6:30 hod do 7:30 hod se scházíme v jedné třídě.
 • dopolední svačinku podáváme v 8:45 hod.
 • v 9:15 hod si odcházíme pohrát na zahradu nebo na procházku do okolní přírody.
 • obědváme v 11:30 hod; pokud si potřebujete vyzvednout dítě po obědě, můžete kolem 12:00 hod.
 • odpolední svačinku podáváme ve 14:00 hod.
 • odpoledne v době od 15:30 hod, kdy počet dětí poklesne, přecházíme do jedné třídy.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Rozmanitost aktivit,
které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm
Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

 • Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav

 • Zřizovatel: Město Břeclav

 • Ředitelka školy: Lenka Čudová

 • Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

 • IČ: 49137158

 • Typ školy: celodenní

 • Provoz školy: PO-PÁ 6:30 - 16:30 h

 • Kapacita: 109 dětí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

MŠ Břeclav, Břetislavova 6 - šablony OP JAK

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi